Pravidla

Termíny v pravidlech budou aktualizovány po ukončení nouzového stavu v ČR.

STARTOVNÉ

 • kategorie Junior: 490 Kč
 • kategorie Dvojice: 890 Kč (startovné za celou dvojici)
 • všechny ostatní kategorie: 690 Kč

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY A KATEGORIE

V roce 2019 otevíráme celkem tři disciplíny: AERIAL HOOP, AERIAL SILKS a AERIAL ARTS. V disciplínách AERIAL HOOP a AERIAL SILKS jsou kategorie: Junior, Amatér, Semi-profesionál, Profesionál a Dvojice. V disciplíně AERIAL ARTS je pouze jediná kategorie: Aerial arts. Odborná porota hodnotí výkony soutěžících v jednotlivých kategoriích. Na základě hodnocení vyhlašuje vždy 1. – 3. místo (při počtu pět a méně soutěžících v dané kategorii bude vyhlášen pouze absolutní vítěz kategorie). Soutěžní kategorie se otevře při přihlášení minimálního počtu alespoň 3 soutěžících.

AERIAL HOOPAERIAL SILKSAERIAL ARTS
JuniorJuniorAerial Arts
AmatérAmatér
Semi-profesionálSemi-profesionál
ProfesionálProfesionál
DvojiceDvojice

JUNIOR

Kategorie pro mladé soutěžící ve věku 8 – 14 let.

 • pokud soutěžící v soutěžním roce 2020 dosáhne věku 15 let zvolí si si jednu z ostatních kategorií
 • délka ukázky pro semifinále: max. 1 minuta
 • délka finálového vystoupení: 2 minuty (tolerance 10 sec)

AMATÉR

Kategorie pro soutěžící, kteří v roce 2020 dosáhnou věku 15 let a výše.

Do této kategorie spadají ti soutěžící, kteří:

 • se aerial hoop/ silks věnují méně než 2 roky
 • nejsou lektorem dané disciplíny
 • neumístili se na 1. – 3. mistě na soutěži aerial hoop/ silks v jiném roce, v jiné soutěži
 • nikdy se neúčastnili zahraniční soutěže
 • délka ukázky pro semifinále: max. 1 minuta
 • délka finálového vystoupení: 2 min 30 sec (tolerance 5 sec)

SEMI-PROFESIONÁL

Kategorie pro soutěžící, kteří v roce 2020 dosáhnou věku 15 let a výše.

Do této kategorie spadají ti soutěžící, kteří:

 • se aerial hoop/ silks věnují 2 roky a více
 • nejsou lektorem dané disciplíny
 • umístili se na 1. – 3. místě v amatérských kategoriích na soutěži aerial hoop/ silks v jiném roce nebo v jiné soutěži
 • zúčastnili se jakékoliv zahraniční soutěže aerial hoop/ silks
 • délka ukázky pro semifinále: max. 1 minuta
 • délka finálového vystoupení: 3 min (tolerance 5 sec)

PROFESIONÁL

Kategorie pro soutěžící, kteří v roce 2020 dosáhnou věku 15 let a výše.

Do této kategorie spadají ti soutěžící, kteří splňují alespoň jeden z následujících bodů:

 • jsou lektorem dané disciplíny
 • umístili se na 1. – 3. místě v minulých ročnících Airy Fairy v kategorii semipro a professional
 • umístili se na 1. – 3. místě (i v amatérských kategorií) v zahraniční soutěži v aerial hoop/ silks
 • délka ukázky pro semifinále: max. 1 minuta až 1 min 30 sec
 • délka finálového vystoupení: max. 4 minuty.

DVOJICE

Smíšená kategorie pro dvojice, není omezeno věkem ani zkušenostmi. Kategorie je otevřena pro juniory, dospělé i smíšené dvojice. Přihlášku do kategorie musí zaslat obě osoby z dvojice, startovné se platí dohromady ( jedna platba o výši 890,-)

 • délka ukázky pro semifinále: max. 1 minuta až 1 min 30 sec
 • délka finálového vystoupení: 3 min až 3 min 30 sec (tolerance 5 sec)

AERIAL ARTS

Kategorie, kde můžete předvést své umění na libovolné vlastní aerial pomůcce (cube, trapeze, straps, spiral apod.) jiné než aerial hoop a aerial silk. Je nutné předem informovat, o jakou pomůcku půjde a nechat potvrdit bezpečnost organizátorem do 24. dubna 2020. Porota bude hodnotit pouze celkový dojem a vybere absolutního vítěze pro celou kategorii.

 • bez omezení věku, zkušeností 
 • hledáme krásnou show
 • pouze základní kolo a finále v hlavním večerním bloku
 • délka finálového vystoupení: 3 min (tolerance 5 sec)

ZÁKLADNÍ KOLO SOUTĚŽE

V případě, že se do dané kategorie přihlásí více jak 13 soutěžících, bude organizátorem vyhlášeno základní kolo soutěže.

 • organizátor podle popisu vystoupení zaslaného v přihlášce a odkazu na videonahrávku vybere postupující do semifinále
 • o konání základního kola bude organizátorem rozhodnuto dne 1. dubna 2020
 • všichni soutěžící budou o konání základního kola informováni emailem a informace bude zveřejněna na webových stránkách soutěže a v události na Facebooku
 • 6. dubna 2020 je termín pro zaslání videa pro základní kolo
 • zvláště důležitý je popisek vašeho vystoupení, věnujte proto dostatek času jeho sepsání
 • videonahrávka: formou odkazu na YouTube v délce max 2 minuty
 • video musí být pojmenované: kategorie + celé jméno
 • název videonahrávky: příjmení, jméno, kategorie
 • videonahrávka může být jak z tréninku, tak z vystoupení. Posuzován bude technický level a celkový dojem
 • videonahrávky hodnotí čtyřčlenná porota ve složení: dva odborní porotci a dva organizátoři
 • v případě nedodržení požadavků bude soutěžícím udělena bodová srážka až 5 bodů

SEMIFINÁLE – CASTING

Semifinálové kolo proběhne v sobotu dne 16. května 2020 v Praze

Soutěžící je povinen, pokud nebude organizátorem soutěže písemně informován jinak, zúčastnit se semifinálového kola, které bude hodnotit část odborné poroty.

Semifinále proběhne formou castingu – krátká ukázka (délka pro jednotlivé kategorie je uvedena v jejich popisu), nastínění tématu, krátký rozhovor s porotou na dané téma, např. co soutěžící předvede ve finále soutěže.

Porota bude udělovat body za provedení a technickou náročnost (0 až 10 bodů), téma (0 až 10 bodů), celkový dojem (0 až 10 bodů). Celkem může soutěžící získat až 30 bodů.

Do finále soutěže postupuje 8 finalistů každé kategorie.

Časový harmonogram semifinálového dne bude zveřejněn 8. května 2020

Garantovaná délka šály na castingovém kole 4m a pro kruh je lano 1,5m a zavěšení kruhu min 150 cm od podlahy.

FINÁLE

 • Finále soutěže proběhne v neděli dne 17. května 2020 v divadle Komedie

  Finálová vystoupení bude hodnotit odborná porota složená z profesionálů z jejich daného oboru. Složení poroty bude organizátorem zveřejněno na webových stránkách soutěže.

   • finálový den bude rozdělen do dvou bloků, dopolední a odpolední
 • harmonogram finále soutěže bude zveřejněn 8. května 2020 
 • veškeré podklady pro vystoupení musí být organizátorům zaslány do 24. dubna 2020
  • finalisté musí dodržovat předem daný čas zkoušek a svého vystoupení a musí být na místě s dostatečným předstihem, nedochvilnost může vést k diskvalifikaci, viz odstavec Vyloučení ze soutěže / diskvalifikace
  • k dispozici budou divadelní šatny a místo pro rozcvičení
  • bodové hodnocení a výsledky se zveřejňují pouze z finálového kola
  • na finále je možné využít projekci
  Techniquetotal 35 points
  strength0-5
  flexibility0-5
  dynamic0-5
  flow0-5
  transitions0-5
  rotation0-5
  difficulty of elements0-5
  Arttotal 65 points
  theme0-10
  crowd response0-5
  dedication to character0-5
  appropriateness of music to theme0-5
  timing of execution of tricks to music0-5
  dance0-5
  beginning of performance0-5
  end of performance0-5
  originality0-5
  overall impression0-15
  Deductions 
  wrong lines0,2 each time (max. 10)
  props difficulty0,5 each time
  fall5
  costume difficulty0,5 each time

SOUTĚŽNÍ CHOREOGRAFIE

Do finále organizátor hledá tu nejlepší a nejkrásnější akrobatickou show. V soutěži Airy Fairy nejsou stanoveny žádné povinné prvky. V choreografii není omezená doba na délku floorworku, ale je třeba využít celou délku šály, nebo celý kruh včetně jeho horní části, popřípadě lana. V náhledu hodnotícího protokolu soutěžící nalezne všechny položky, za které soutěžící dostává body, dle tohoto může přizpůsobit show. Velkou část z hodnocení tvoří umělecké složky a především téma a jeho zpracování. Téma choreografie musí soutěžící napsat již do přihlášky a není jej možné později měnit.

HUDBA A VIDEOPROJEKCE

Není kladen důraz na žánr ani profil hudební stopy – je možno použít jakoukoliv hudbu s výjimkou skladeb s vulgárním, extrémistickým, diskriminujícím nebo jinak nevhodným textem.

Termín zaslání hudby / videoprojekce: pro semifinále i finále je do 24. dubna 2020 včetně, na email: airyfairy.championship@gmail.com. U kategorie Junior jsou podklady zasílány včetně souhlasu zákonného zástupce

Hudba musí být zaslána v požadované délce dle zvolené kategorie a v požadovaném formátu.

Zaslané hudební soubory musí být pojmenovány následovně:

kolo_disciplína_kategorie_PříjmeníJméno.format

např.: semifinale_silks_professional_KotatkovaKlara.mp3

Videoprojekce musí být pojmenována stejným způsobem. Hudba či videoprojekce zaslaná v nesprávné délce nebo formátu nebude akceptována a může vést k diskvalifikaci, proto doporučujeme zaslat vše včas, aby byl prostor k případné korekci.

POŽADOVANÉ FORMÁTY A KVALITA

 • video formáty: AVI (Audio Video Interleaved) nebo MKV (Matroska video)

 • video kvalita: 720p 16:9 (1280×720) 30 fps nebo 1080p 16:9 (1920×1080) 30 fps
 • audio formáty: MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer III) nebo MKS (Matroska sound)
 • audio kvalita: datový tok minimálně 192kbps

VLASY, MAKEUP, DOPLŇKY

Zakázány jsou nebezpečné šperky a předměty, které by mohly ublížit soutěžící nebo poškodit kruh/šály. Dále nejsou žádná jiná omezení. V případě, že budou doplňky nebo vlasy narušovat vystoupení (odpadávat, jakkoli viditelně omezovat, apod. ) bude za každý takový případ udělena srážka.

KOSTÝM

Kostým každého soutěžícího musí zcela zahalovat intimní partie. Horní díl musí být minimálně podprsenka z neprůsvitného materiálu, spodní díl alespoň kalhotky (neprůsvitné se šířkou v rozkroku min 7cm). Kostým může tvořit celotrikot, trikot s legínami/punčochami, podprsenka a legíny nebo punčochy a sportovní kalhotky. Kostým nesmí obsahovat kovové části nebo cokoli jiného, co může způsobit poškození kruhu či šály. Za neúmyslné odhalení bude udělena srážka až 5 bodů, za úmyslné odhalení intimních partií bude soutěžící diskvalifikován. Je povoleno odkládat části kostýmu, pokud zůstanou zahaleny intimní partie. Kostým musí být ve vhodné velikosti, zcela zakrývat spodní prádlo a  nesmí překážet v pohybu, jinak dojde ke srážce bodů.

REKVIZITY

Zakázány jsou: ostré kovové předměty a doplňky, které mohou ohrozit soutěžícího nebo soutěžní vybavení, otevřený oheň, tekutiny, zvířata, zbraně.

Další rekvizity jsou povoleny. Povolený je doprovodný tanečník/tanečníci. Osoby dotvářející vystoupení se nesmí zapojit do akrobacie na kruhu nebo šále. Ve finálové kole je možné využít videoprojekci ve stanoveném formátu. Pokud chce soutěžící použít rekvizitu vyžadující speciální instalaci před vystoupením nebo jeho vystoupení vyžaduje úklid stage informuje pořadatele do 17. dubna 2020, jinak nebude možné rekvizitu použít.

HOOP, SILKS a AERIALS

Pořadatel poskytne šálu, materiál 100% polyester, medium stretch, twister, jednobodové otejpované kruhy s vnitřním průměrem 90 cm a 95 cm grip 25 mm. Kruh bude na akrobatickém laně (min.1,5 metru) a twisteru. Použití vlastní šály, kruhu, lana, twisteru nebo handloopu není možné. Kruh bude zavěšen podle výšky soutěžící – spodní část kruhu nad hlavou. Prostory pro konání soutěže budou mít minimální výšku 4,5 metru. Všichni soutěžící musí mít pod sebou bezpečnostní 4 cm vysokou podložku, pro mladší soutěžící je možné domluvit i větší, měkčí podložku.

VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE / DISKVALIFIKACE

Soutěžící může být automaticky diskvalifikován a tím vyloučen ze soutěže před, v průběhu nebo po soutěži na základě:

 • Poskytnutí lživých nebo nepřesných informací na přihlášce, tj. např. zatajení jakýchkoliv  skutečností týkajících se zařazení soutěžícího do odpovídající kategorie, účast a vítězství v jiných soutěží, zdravotní stav apod. Diskvalifikace se hodnotí dle závažnosti porušení soutěžního řádu.
 • Porušení pravidel a předpisů soutěžního řádu.
 • Jakékoli pomluvy, vulgarity, znevažování směřované na adresu organizátora, poroty, ostatních soutěžících a to v průběhu celé soutěže – od zveřejnění až do ukončení ročníku soutěže (týká se i zavádějících a lživých komentářů na sociálních sítích)
 • Nesportovní chování.
 • Změna tématu soutěžní choreografie oproti přihlášce.
 • Kopírování choreografií a jejich částí bez písemného svolení autora.
 • Ohrožování svého života a zdraví nebo života a zdraví ostatních soutěžících, organizátora, porotců nebo diváků.
 • Nedostavení se na semifinále/finále soutěže nebo taneční scénu v čase svého vystoupení.
 • Vědomé odhalení intimních partií.
 • Nedodržení termínů.
 • Přímé oslovování porotců za účelem diskuse o průběhu soutěže nebo přímé či nepřímé ovlivňování výsledků před nebo v průběhu soutěže.
 • Používání vulgarismů na adresu porotců, diváků, organizátora nebo ostatních soutěžících.

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu či změnu pravidel

Close Menu