AERIAL HOOP COMPETITION 2016 | Pravidla

KATEGORIE

AMATÉR 1

Pokud se aerial hoop věnujete méně než rok, nemáte zkušenosti z žádné soutěže ve vzdušné akrobacii a nejste lektorem ani profesionálním sportovcem jiného oboru. Kategorie vhodná pro juniory.

AMATÉR 2

Pokud se aerial hoop věnujete rok a více nebo máte zkušenosti ze soutěže ve vzdušné akrobacii, profesionálně se věnujete jinému sportu a nejste lektorem.

DOUBLES

Pro dvojice amatérské i profesionální. Pro tuto kategorii nejsou povinné prvky. Délka hudby 3-4min. Pro amatérské kategorie a dvojice bude porotou vyhlášeno 1.-3. místo. V případě 5ti a méně soutěžících v kategorii se vyhlašuje pouze první místo.

PROFESIONÁL (pouze exhibiční)

Pokud jste lektorem, nebo jste soutěžili v kategorii profesionálů na soutěžích Aerial Hoop. Tato kategorie se drží pravidel, ale nebude hodnocena porotou, půjde pouze o show pro diváky, kteří udělí cenu za „nejlepší show“ a „nejlepší triky“.

POVINNÉ PRVKY

Soutěžící je povinen do choreografie zařadit floorwork s taneční a akrobatickou částí. Maximální délka floorworku je 1/3 z celé skladby použité na vystoupení. Je nutné využít celý kruh včetně jeho horní části a to tak, že na horní části kruhu (s využitím lana) předvede soutěžící prvek bez kontaktu se spodní částí kruhu. Za nedodržení těchto požadavků porota udělí srážku až 5 bodů.

Choreografie musí obsahovat jeden povinný prvek dle vlastního výběru z každé kategorie prvků (SPLIT, BACKBEND, DEADLIFT, STRENGHT, ROTATION a BALANCE), dohromady tedy 6 povinných prvků. Příklady jsou uvedeny v seznamu povinných prvků níže.

Flexibilní prvky mohou být provedeny v rámci floorworku, bude ovšem zohledněna nižší obtížnost než u provedení na kruhu.

Prvky se hodnotí v bodové stupnici 1-5 bodů. Pro kategorii dvojic povinné prvky nejsou.

SPLIT - provaz

Hodnotí se provedení a dotažení, viz. níže:

1 bodlibovolný provaz méně než 160° v kruhu
2 bodyprovaz na zemi (180°)
3 bodylibovolný provaz v kruhu (alespoň 160°)
4 bodylibovolný provaz v kruhu 180°
5 bodůlibovolný provaz v kruhu (oversplit - více než 180°)

BACKBEND - záklon

Ohyb v zádech, příklady provedení níže

1 bodmost na zemi, ohnutí ve stojce, špičky za úrovní pasu
2 bodymost na zemi, propnutá kolena, ohnutí ve stojce, nohy u hlavy
3 bodyprvek v kruhu (záklon), kde jsou špičky nohou za úrovní pasu
4 bodyprvek v kruhu (záklon), kde se špičky nohou dotýkají hlavy
5 bodůprvek v kruhu, kde bude noha propnutá za zády

DEADLIFT

Zvednutí těla tahem, ze země nebo ve visu

1 bodzvednutí ze země s pokrčenými koleny
2 bodyzvednutí ze země s propnutými koleny
3 bodyvýmyk ze země
4 bodyvýmyk z visu s pokrčenými koleny
5 bodůvýmyk z visu s propnutými koleny

STRENGTH

Výdrž v prvcích držených jen rukama, páky, vis na rukou nebo jen jedné, či vis za loket

1 bodvis na rukou, výdrž 2 sec
2 bodylibovolná páka v kruhu s možností zapojení nohou, výdrž 4 sec
3 bodyvis za loket, výdrž 4 sec
4 bodylibovolný prvek na jedné ruce, výdrž 4sec
5 bodůmeat hook na jedné ruce, výdrž 2 sec

ROTATION

Rychlé, intenzivní točení na kruhu - možné s kontaktem se zemí nebo ve vzduchu

1 bodroztočení kruhu alespoň na tři po sobě jdoucí prvky
2 bodyrychlá rotace v prvku s kontaktem s podlahou, 3 otočky
3 bodyrychlá rotace v prvku bez kontaktu s podlahou, 3 otočky
4 bodyintenzivní rotace s kontaktem s podlahou, 6 a více otoček
5 bodůintenzivní rotace, kdy tělo není v kontaktu s podlahou, 6 a více otoček

BALANCE

Balanční prvek, kdy je v kontaktu s kruhem jen trup, končetiny ani hlava nejsou v kontaktu s kruhem

1 bodback balance s jednou nohou zapřenou o kruh
2 bodyback balance, nohy skrčené
3 bodyfront balance
4 bodyback balance, nohy vodorovně, propnuté
5 bodůback balance, nohy vodorovně, propnuté u sebe

HUDBA

Není kladen důraz na žánr ani profil hudební stopy - je možno použít jakoukoli hudbu s výjimkou skladeb s vulgárním, extrémistickým, diskriminujícím nebo jinak nevhodným textem. Pro kategorii AMATÉR 1 je délka skladby 2-3min, pro kategorii AMATÉR 2 3-4 min. Pro kategorii PROFESIONÁL je maximální délka skladby 5 minut.

CHOREOGRAFIE

Součástí choreografie musí být taneční floorwork s akrobatickou částí. Floorwork nesmí být delší než 1/3 z délky skladby. Hodnotit se bude soulad s hudbou, příběh, práce s prostorem, rozložení prvků a jejich směrování, technika a provedení.

VLASY, MAKEUP, DOPLŇKY

Zde nejsou žádná omezení. V případě, že budou doplňky nebo vlasy narušovat vystoupení (odpadávat, překážet…) bude za každý takový případ udělena srážka 0,5 bodu.

KOSTÝM

Kostým každého soutěžícího musí zcela zahalovat intimní partie. Horní díl musí být minimálně podprsenka z neprůsvitného materiálu, spodní díl alespoň kalhotky (neprůsvitné se šířkou v rozkroku min 7cm) a na nohu punčochy nebo legíny v minimální délce pod kolena. Kostým může tvořit celotrikot, trikot s legínami/punčochy, podprsenka a legíny nebo místo legín punčochy a sportovní kalhotky. Kostým nesmí obsahovat kovové části nebo cokoli by mohlo poškodit kruh či představovat riziko pro soutěžící nebo diváky! Za neúmyslné odhalení bude udělena srážka až 5 bodů, za úmyslné odhalení intimních partií může být soutěžící vyloučen. Je povoleno odkládat části kostýmu, pokud zůstanou zahaleny intimní partie.

REKVIZITY

Jsou povoleny všechny rekvizity s výjimkou kovových předmětů a doplňků, hořlavin, tekutin a živých tvorů. Pokud chce soutěžící použít rekvizitu vyžadující speciální instalaci před vystoupením nebo úklid stage po vystoupení, kontaktuje/informuje pořadatele v co největším možném předstihu před zahájením soutěže.

KRUH

Pořadatel poskytne jednobodové otejpované kruhy s vnitřním průměrem 90 a 95cm, grip 30mm. Po domluvě lze použít kruh vlastní, pokud bude jednobodový s očkem a otejpovaný. Kruh musí být zavěšen tak, aby soutěžící měla spodní část nad hlavou. Kruh bude zavěšen s rotační spojkou a akrobatickém laně.

Výběrové kolo

2min ukázka krátké choreografie na kruhu, bez povinných prvků a nutnosti kostýmu. Bude se konat v prostorách Centra Tance, Novákových 20a Praha 8 v neděli 20.3. 2016 17:00-18:00. Pouze zahraničním soutěžícím nebo z vážných důvodů bude dovoleno poslat video přihlášku po dohodě s organizátorem. Výběrové kolo bude hodnotit organizátor a část z odborné poroty.

POROTA

Jména porotců budou zveřejněna ve webu a facebookových stránkách.

VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Diskvalifikace hrozí za vulgární vystupování, odhalení intimních partií, nesportovní chování či jiné hrubé porušení pravidel.